Klimat Dla ZiemiiSzkoła z klimatem

Przewidywane następstwa – kiedy temperatura wzrośnie o 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, ...

Modele klimatyczne różnią się przewidywaniami, co do wzrostu temperatur na Ziemi. Załączony wykres pokazuje przewidywania wzrostu średniej temperatury planety do końca naszego wieku.


www.globalwarming.org.in

Wzrost temperatury oczywiście nie będzie wszędzie równomierny. Załączona mapa pokazuje przewidywania wzrostu temperatury do lat 2070-2100 względem średniej z lat 1960-1990.

Temperatura lądów zmieni się w granicach 4-7°C, , z największymi zmianami na północy i daleko od oceanów, ale nawet i oceany zaczną stopniowo podnosić swoją temperaturę pod wpływem zwiększonego efektu cieplarnianego.

Poniższe zestawienie pokazuje konsekwencje globalnego ocieplenia naniesione na skalę czasową i temperaturową.

 

Temperatura do końca wieku może wzrosnąć od 2,5 do nawet 7°C. Jakie przewiduje się konsekwencje tego wzrostu?

 

Dzisiaj:

 • zmniejszona dostępność wody
 • susze w wielu regionach
 • wzrost ryzyka dla dzikich zwierząt
 • wzrost strat spowodowanych powodziami i burzami
 • wzrost ryzyk dla zdrowia związanych z niedożywieniem, biegunkami, upałami i chorobami zakaźnymi

Wzrost temperatury o 1°C:

 • zwiększone ryzyko wyginięcia 20-30% znanych gatunków
 • blaknięcie koralowców
 • zwiększona śmiertelność w wyniku fal upałów, powodzi i susz

Wzrost temperatury o 2°C:

 • znaczne zmiany w środowiskach naturalnych powodują negatywne konsekwencje dla bioróżnorodności, dostępności wody i jedzenia
 • masowe wymieranie koralowców
 • miliony, dotychczas bezpiecznych, ludzi zagrożonych powodziami

Wzrost temperatury o 3°C:

 • pustynnienie terenów zwrotnikowych, pastwiska w Teksasie zamienią się w pustynie
 • topnienie lodowców Andów, 10 milionów Peruwiańczyków okresowo pozostanie bez wody pitnej
 • presja na system opieki zdrowotnej
 • globalne zmniejszenie produkcji żywności
 • poważne zatopienia terenów przybrzeżnych, w tym delty Nilu, części Holandii i wysp koralowych

Wzrost temperatury o 4°C:

 • wymarcie ponad 40% znanych gatunków
 • straty w wysokości 5% produktu światowego brutto
 • Arktyka wolna od lodu
 • intensyfikacja pożarów, skutkująca pustynnieniem Brazylii, zanikiem setek gatunków i emisją powstałego podczas spalania dwutlenku węgla do atmosfery
 • intensywne topnienie Grenlandii i Antarktydy, docelowo wzrost poziomu wody o 4-7 metrów

Wzrost temperatury o 5°C:

 • wieczna zmarzlina Syberii i Kanady zmienia się w błoto, do atmosfery trafiają ogromne ilości metanu potęgujące efekt cieplarniany
 • podniesienie się poziomu oceanów zmusza do przeniesienia się 100 milionów mieszkańców Chin i Bangladeszu

Wzrost temperatury o 6°C:

 • w związku z zanikiem lodowców Himalajów okresowo wysychają wypływające z Himalajów największe rzeki Azji
 • stopienie całego lodu na powierzchni planety, poziom oceanów stopniowo wzrasta o 70 metrów
 • potężne monsuny powodują olbrzymie powodzie we wschodnich Indiach
 • ludzie masowo migrują w kierunku biegunów, gdzie jest znacznie chłodniej

Wzrost temperatury o 7°C:

 • ocieplenie oceanów doprowadza do uwolnienia olbrzymich ilości metanu uwięzionego w morskich osadach, dodatkowo przyspieszając proces ocieplenia się klimatu
 • z oceanów znika tlen, tworząc sprzyjające warunki do rozwoju bakterii siarkowych, produkujących siarkowodór
 • siarkowodór niszczy warstwę ozonową
 • hiperkany – huragany o mocy zdolnej do wywiewania gleby, pustoszą wybrzeża
 • znikają praktycznie wszystkie gatunki zwierząt i rośli

Sama wysoka temperatura jako taka, nawet w połączeniu z towarzyszącymi jej zjawiskami, nie oznacza katastrofy dla ludzkości. Owszem, oznacza setki milionów uchodźców, uciekających przed suszą, powodziami i innymi groźnymi zjawiskami, ale nie są to jeszcze najpoważniejsze konsekwencje...

Problemem jest dostosowanie naszej infrastruktury i miejsc zamieszkania do aktualnego klimatu planety. Nawet jeśli ocieplenie samo w sobie nie byłoby aż tak katastrofalne, to przemieszczą się strefy klimatyczne, rejony opadów, a poziom wody podniesie się na tyle, że zagrozi praktycznie wszystkim portom. Konsekwencją będą olbrzymie zniszczenia infrastruktury oraz migracje z zagrożonych rejonów. A wielu uchodźców będzie biednymi, niewykształconymi ludźmi, których w obliczu własnych problemów, nikt nie będzie chciał do siebie przyjąć.

W świecie nękanym katastrofami, z setkami milionów uchodźców, z konkurowaniem o zasoby wody i paliw kopalnych, istnieje poważna groźba konfliktów. I to nie tylko na poziomie afrykańskich plemion. W 2003 roku Pentagon opublikował raport [ver.ang], w którym znalazły się mało optymistyczne przewidywania.

 

 

Wg ekspertów Pentagonu istnieje możliwość, że „Wojny, bezprecedensowe susze, głód i zamieszki doprowadzą planetę do stanu anarchii”. Pojawiają się scenariusze, w których przeludnione, pustoszone przez susze, okresowo pozbawione rzek, zasypywane burzami piaskowymi i nawiedzane potężnymi tajfunami Chiny spoglądają w stronę ciepłej, rozkwitającej Syberii, na której i tak w tym czasie mieszka już kilka razy więcej Chińczyków, niż Rosjan. Aby bronić swojego stanu posiadania, Rosja nie miałaby zapewne innego wyboru, niż zagrozić Chinom użyciem na masową skalę broni nuklearnej i zamianą ich w jeden wielki parking. Konsekwencje takiego konfliktu miałyby skalę globalną...

 


http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Risks_and_Impacts_of_Global_Warming_png

Śmiertelne ryzyko, na skalę planety, niesie też ze sobą możliwość nagłego i drastycznego załamania się klimatu planety na skalę globalną (ryzyko V z diagramu).