Klimat Dla ZiemiiSzkoła z klimatem

 

Diagram pokazuje aktualne źródła emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z podziałem na sektory gospodarki.

 


 

Górna część wykresu pokazuje sumaryczny wpływ gazów cieplarnianych w podziale na sektory (energetyka, przemysł, transport, rolnictwo, wydobycie paliw, budowle (mieszkania, sklepy, biura, ...), spalanie biomasy i usuwanie odpadów). Trzy dolne koła pokazują podział emisji na sektory dla trzech głównych gazów cieplarnianych – dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu. Dwutlenek węgla powstaje podczas procesu spalania węgla i węglowodorów, takich jak gaz ziemny i ropa naftowa. Metan jest wydalany przez stada bydła, ulatnia się z rurociągów, którymi płynie gaz ziemny oraz powstaje podczas niektórych procesów rolniczych, takich jak uprawa ryżu. Za emisję tlenków azotu odpowiadają spalanie paliw kopalnych w przemyśle, elektrociepłowniach, gospodarstwach domowych i w silnikach pojazdów.

 

Skupimy się na dwutlenku węgla, któremu przypisano prawie ¾ wpływu na wzmacnianie się efektu cieplarnianego. Przyjrzyjmy się źródłom obecnej emisji.

Źródłami emisji są głównie:

  • Energetyka – 30% emisji (+8% wydobycie)

  • Przemysł – 20%

  • Transport – 20%

  • Budowa i eksploatacja budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych – 10%

  • Wylesianie i spalanie biomasy – 10%

Ponieważ na Ziemi jest 6,6 miliarda ludzi (stan na rok 2007) wynika z tego, że przy globalnej emisji 28 miliardów ton CO2,na jednego człowieka przypada średnio emisja 4,3 tony CO2 rocznie. Dla porównania, średniej wielkości drzewo absorbuje rocznie około 4-5 kg CO2.

 

 

 

Oznacza to, że potrzeba aż 1000 drzew, żeby uporać się z emisją generowaną przez pojedynczą osobę.Amerykanin lub Australijczyk potrzebowałby na to aż blisko 5 000 drzew, a mieszkaniec Kataru 15 000! Taka emisja, jeśli chcemy powstrzymać zmiany atmosfery planety, jest absolutnie nie do utrzymania. Co nie zmienia faktu, że rośnie o dobre 3% rocznie...

 


Według raportów Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) główną przyczyną wzrostu stężenia dwutlenku węgla i redukcji stężenia tlenu w atmosferze są procesy spalania paliw kopalnych i wylesianie. Są to główne przyczyny globalnego ocieplenia, które są wynikiem działalności ludzi.


Kto emituje najwięcej dwutlenku węgla?