Klimat Dla ZiemiiSzkoła z klimatem

Elektrownie wodne - hydroenergetyka

EKO

CENA

 

MOC

 

Hydroenergetyka to obecnie największe niekonwencjonalne źródło energii, dostarczając ponad 800 GW energii. Potencjał tego źródła energii szacuje się na 1 000 – 2 000 GW.

 

Wiele krajów korzysta z hydroenergetyki na wielką skalę. Największy procent energii za pomocą hydroenergetyki produkują kraje posiadające sprzyjające warunki – czyli kraje górzyste. Przykładowo w Norwegii hydroenergetyka jest głównym źródłem prądu (99,4% całej energii elektrycznej). Największą budowaną tamą z hydroelektrownią jest budowana w Chinach Zapora Trzech Przełomów. Elektrownia już częściowo pracuje, po planowanym na rok 2009 ukończeniu ta jedna elektrownia da 18,2 GW mocy. W Polsce elektrownie wodne działają między innymi w Porąbce, we Włocławku i w Solinie.

 

Elektrownie wodne nie tylko produkują czystą ekologicznie energię (pomijając związane z ich budową wykorzystanie olbrzymich ilości cementu, który w skali światowej odpowiada za 17% emisji CO2) ale też pozwalają regulować zaopatrzenie w wodę – gromadzić ją na okres suszy i powstrzymywać fale powodziowe

Oczywiście, nie ma rozwiązań bez wad. Ponieważ konieczny jest wysoki poziom wody zalewa się obszary dolin rzek, często zatapiając całe miejscowości i wysiedlając nawet miliony ludzi (jak w przypadku budowanej w Chinach Zapory Trzech Przełomów). Obecność elektrowni wodnych często znacząco wpływa też na ekosystem, wstrzymując migrację ryb i masowo zabijając je w turbinach (czasem robi się dla nich osobne przepływy obok zapory). Przy budowie zapór w Tereniach sejsmicznych należy też wziąć pod uwagę jej odporność na trzęsienia ziemi. Powyższe fakty powodują, że przeciwko budowie elektrowni–molochów protestują niektórzy obrońcy środowiska. Per saldo jest to jednak źródło energii znacznie lepsze od elektrowni spalających paliwa kopalne.

Oprócz typowych elektrowni przepływowych do elektrowni wodnych zalicza się też elektrownie szczytowo – pompowe. Nie służą one do produkcji energii, lecz do jej magazynowania. Zwykle pracują w tandemie z elektrownią produkującą stałą ilość energii, np. nuklearną. Podczas małego zapotrzebowania na moc (np. w nocy) prąd służy do pompowania wody do górnego zbiornika, kiedy zapotrzebowanie na energię rośnie – elektrownia szczytowo-pompowa spuszcza wodę pracując jak normalna elektrownia przepływowa.