Klimat Dla ZiemiiSzkoła z klimatem

Energia biomasy

EKO

CENA

MOC

Materia organiczna czyli wszystkie substancje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego ulegające biodegradacji tworzą biomasę – trzecie z największych źródeł energii.

 

Potencjał energetyczny biomasy jest szacowany na 5 000 GW. W Polsce, aby pozyskiwać 20% energii z biomasy (np. przez uprawę kukurydzy), należałoby obsiać nią 10% powierzchni Polski (30 000 km2), co odpowiada 25% całości powierzchni rolnej (120 000 km2).

 

Zarówno resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady komunalne, odchody zwierząt, drewno, osady ściekowe jak i specjalnie uprawiane rośliny szybko rosnące można wykorzystać do celów energetycznych. Energia słoneczna kumuluje się poprzez fotosyntezę w organizmach roślinnych a potem w zwierzęcych. W wyniku spalania, fermentacji tlenowej i beztlenowej, zgazowania lub estryfikacji biomasy lub produktów jej rozkładu można przetworzyć zawartą w niej energię słoneczną na inne rodzaje energii – np. elektryczną lub paliwo.

 

Spalanie wysuszonej biomasy, chociaż często nie sposób przy nim uniknąć wydzielania się szkodliwych substancji podczas spalania białek i tłuszczy, jest o wiele korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych. Przede wszystkim, w teorii, spalanie biomasy nie powoduje zwiększenia się ilości dwutlenku węgla w atmosferze, czyli nie wpływa na zwiększanie się globalnego ocieplenia.

 

Teoretycznie rosnące rośliny „wyciągają” dwutlenek z atmosfery, który potem, spalając je, wpuszczamy do atmosfery w tej samej ilości, po czym sadzimy nowe rośliny, które znowu wyciągną z atmosfery tę samą ilość dwutlenku węgla. I tak w kółko. W sumie bilans emisji CO2 jest zerowy. To jednak, jak się okazuje, wcale nie jest takie pewne... Pomijając już kwestie emisji związane z transportem, uprawą i nawożeniem, niektóre opracowania naukowców wskazują, że sumaryczny rachunek liczony w emisji dwutlenku węgla do atmosfery w przypadku biopaliw może być większy niż dla elektrowni konwencjonalnych.

 

artykuły na temat wątpliwości odnośnie efektywności energetycznej procesu biopaliwowego:
www.news.cornell.edu
www.ipsnews.net

 

Do tego niektóre kraje, np. Brazylia, mają plany uprawy roślin na biopaliwa na eksport na terenach pozyskanych przez karczowanie lasów. Takie lokalnie korzystne decyzje ekonomiczne wraz z chęcią lokalnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych mogą doprowadzić do sumarycznego wzrostu emisji w skali globalnej. Wskazuje się też, że w krajach trzeciego świata przemysłowa uprawa roślin na biopaliwa może doprowadzić do skurczenia się areału uprawy roślin jadalnych i wzrostu ich cen, co uderzyłoby w najbiedniejszych.