Klimat Dla ZiemiiSzkoła z klimatem
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!

Partnerzy i przyjaciele
Partnerzy i przyjaciele
Licznik odwiedzin: 24313190

Pierwsza prezentacja założeń do polityki energetycznej rządu do roku 2030
środa 2009-01-28

Wzrost mocy wytwórczych brutto produkowanej energii elektrycznej do 50 tys. MW w 2030 r., spadek zużycia węgla kamiennego do 38,8 mln ton, a węgla brunatnego do 58,2 mln ton, przy wzroście zapotrzebowania na inne nośniki energii, np. ropę naftową (do 31 mln ton) i gaz (20,8 mld m3) przewidują założenia rządowego projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 r. Po raz pierwszy zapoznali się z nimi posłowie ze stałej komisji energetyki sejmowej komisji gospodarki.

Jak powiedziała wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska, dokument "Polityka energetyczna..." nadal jest opracowywany, ponieważ niektóre jego założenia muszą być skorygowane ze względu na kryzys finansowy i jego skutki. Korekcie podlegają głównie trzy załączniki tego dokumentu, a szczególnie "Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r.". On też był omawiany podczas posiedzenia komisji.

"Prognoza zapotrzebowania..." zakłada m.in. dążenie do zeroenergetycznego wzrostu gospodarki, spadek do 2030 r. energochłonności Polski do poziomu zachodnich krajów UE z 2005 r., dywersyfikację dostaw paliw, przy rozwoju wszystkich dostępnych technologii, włącznie z energetyką jądrową.

- Krajowe zasoby węgla są traktowane jako ważny stabilizator bezpieczeństwa energetycznego kraju - powiedział Mirosław Duda z Agencji Rynku Energii, wykonawczy prognozy - do ewentualnego wykorzystania w przyszłych latach.

Najistotniejsze założenia prognozy wiążą się z ustaleniami przyjętymi w projekcie Pakietu klimatyczno-energetycznego UE w grudniu ub.r. Poziom obowiązkowego zakupu praw do emisji CO2 będzie rzutował na ceny energii w Polsce. Według projekcji ARE, w 2015 r. prąd dla odbiorców przemysłowych może kosztować 493 zł/MWh, a dla gospodarstw domowych - 610 zł.

Z przedstawionego dokumentu wynika, że zakładane cele w polityce energetycznej można będzie osiągnąć pod warunkiem spełnienia kilku przesłanek. Istotne jest znaczne ograniczenie zużycia energii, szybki wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także uruchomienie na początku lat 20. pierwszych reaktorów jądrowych. One w szczególności będą uzupełniać lukę we wzroście mocy wytwórczych energii, jaka zacznie się pojawiać po 2016 r.

Przewodniczący stałej komisji energetycznej poseł Andrzej Czerwiński (PO) podkreślił, że dokument "Polityka energetyczna..." posłuży do podejmowania działań legislacyjnych, które zapewnią jej realizację. Przyjęcie polityki stworzy też podstawy pod stabilne rozwiązania w energetyce, z których będą korzystały kolejne rządy. Cały dokument "Polityka energetyczna..."zostanie upubliczniony, gdy Ministerstwo Gospodarki naniesie korekty. Joanna Strzelec-Łobodzińska nie podała jednak konkretnego terminu zakończenia prac.

Źródło: wnp.pl

Poznaj nowy Kalkulator CO2.