Klimat Dla ZiemiiSzkoła z klimatem
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!

Partnerzy i przyjaciele
Partnerzy i przyjaciele
Licznik odwiedzin: 10608638

Konkurs grantowy „Szkoła z klimatem” rozstrzygnięty!
piątek 2009-02-13
Fundacja Nasza Ziemia razem z firmą Vattenfall Heat Poland wyłoniły laureatów drugiej edycji konkursu grantowego „Szkoła z klimatem”, stanowiącego istotny element programu edukacyjnego „Klimat dla Ziemi, ciepło dla Warszawy”. Ideą konkursu było wyróżnienie pięciu najlepszych szkolnych projektów opracowanych przez nauczycieli z Warszawy i Pruszkowa, poświęconych edukacji na temat oszczędzania energii oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Zwycięskie szkoły otrzymają granty w wysokości 2 tys. zł. Działania w ramach projektów zaplanowano na drugi semestr roku szkolnego 2008/09 i rozpoczną się w marcu 2009 r.    

A oto laureaci:

  1. Szkoła Podstawowa nr 68 z Oddziałami Integracyjnymi (Żoliborz) *Aktywni dla klimatu*
  2. Przedszkole nr 88 *Pod zielonym listkiem* (Targówek) *Dbamy o klimat*
  3. Gimnazjum nr 130 z Oddziałami Integracyjnymi (Ursus) *Żyj ekologicznie, chroń środowisko, oszczędzaj energię.*
  4. Gimnazjum nr 118 w Zespole Szkół nr 94 (Wesoła) *Działaj z energią dla klimatu*
  5. Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi (Ursus) *Zarządzamy energią w mieszkaniu - i my zmniejszamy globalne ocieplenie. Kontynuacja projektu - ankieta o oszczędzaniu energii.*


                                           

 
Laureaci opracowali bardzo ciekawe projekty, oto szczegóły:

Ad.1)
Jednym z pięciu laureatów konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 z warszawskiego Żoliborza, która nadesłała projekt „Aktywni dla klimatu” autorstwa Pani Beaty Domińczak. Zaplanowane w ramach projektu działania mają na celu upowszechnienie wiedzy o sposobach oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej oraz o możliwościach przeciwdziałania zmianom klimatu. W szkole zostanie zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem „Ty też masz wpływ na zmiany klimatu”, a najlepsze prace będą zaprezentowane szerszej publiczności w formie pocztówek na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz oraz na wystawie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Starsi uczniowie poprowadzą dla swoich młodszych kolegów warsztaty dotyczące oszczędzania energii. Opracowane podczas zajęć hasła zostaną umieszczone na kubkach, które trafią do rąk uczestników i partnerów projektu. Uczniowie wspólnie z nauczycielami opracują Kodeks Ekologa – zobowiązania szkoły do promowania i stosowania w życiu codziennym zasad ekologii. Uczniowie wezmą udział w zajęciach praktycznych z pielęgnowania roślin, a następnie odbędzie sie wystawa roślin doniczkowych hodowanych przez poszczególne klasy.

Ad.2)
W gronie nagrodzonych znalazł się również projekt „Dbamy o klimat”, autorstwa Pani Małgorzaty Lewandowskiej, reprezentującej Przedszkole nr 88 „Pod Zielonym Listkiem”, mieszczące się na Targówku. Uczestnikami działań będą dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziny. Autorka pomysłu chce, aby dzieci rozumiały potrzebę ochrony środowiska i swoją rolę w jego ochronie oraz by propagowały wiedzę ekologiczną w środowisku lokalnym. W ramach akcji „Więcej tlenu w ogrodzie” dzieci wraz z opiekunami posadzą nowe, ciekawe rośliny w przedszkolnym ogrodzie, które będą pielęgnować przez cały rok. Część okazów przyrodniczych zostanie oznaczona za pomocą specjalnych tabliczek z napisami i utworzy mini ścieżkę ekologiczną. Oprócz tego, przedszkolaki wybiorą się na wycieczkę, podczas której będą obserwować przekształcenia zachodzące w przyrodzie pod wpływem zmian klimatu. Dzieci odwiedzi ekolog z pogadanką na temat globalnego ocieplenia, powstanie kącik ekologiczny z tablicą informacyjną, odbędą się ekologiczne zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli przedszkolnych z dzielnicy Targówek.

Ad.3)
Realizacji doczeka się także ciekawy projekt „Żyj ekologicznie, chroń środowisko, oszczędzaj energię” pióra Pani Elżbiety Wojtasiak, nauczycielki z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 130 z warszawskiego Ursusa. Celem projektu, do udziału w którym zaproszeni zostaną uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice, jest kształtowanie potrzeby oszczędzania energii i jej racjonalnego wykorzystania w codziennym życiu. Uczniowie szkoły dokonają pomiarów zużycia energii w szkole i we własnych domach oraz opracują uzyskane wyniki. Całą społeczność szkoły wspólnie wypracuje szkolne zobowiązanie do oszczędzania energii. Ponadto uczniowie zaprojektują i wydadzą ulotkę z zasadami oszczędzania energii na co dzień, a także w ramach konkursu literackiego zastanowią się nad przyszłością swojej dzielnicy w 2100 roku. Cały projekt zostanie zaprezentowany lokalnej społeczności na Festynie Integracyjnym.    

Ad.4)
Kolejny zwycięski projekt pt. „Działaj z energią dla klimatu” został opracowany przez Panie Annę Janecką i Marzenę Borkowską z Gimnazjum nr 118 im. Pierwszej Kampanii Kadrowej w Zespole Szkół nr 94 w Warszawie Wesołej. Tegoroczny projekt stanowi kontynuację rozpoczętego w poprzednim roku szkolnym trzyletniego programu edukacyjnego poświęconego nauczaniu o oszczędzaniu energii. Projekt obejmie swoim zasięgiem uczniów Gimnazjum nr 118, uczniów pozostałych szkół w dzielnicy Wesoła oraz mieszkańców dzielnicy. W placówkach, które zgłoszą się do współpracy w projekcie zostaną przeprowadzone lekcje na temat oszczędności energii, których rezultatem będzie wypracowanie postulatów zmian zmierzających do bardziej efektywnego wykorzystania energii w szkole i w domu. Uczniowie ze szkół działających w projekcie wezmą udział w  konkursie na najlepszy plakat, prezentację mulitmedialną i zakładkę na temat zmian klimatu. Podsumowaniem projektu będzie sympozjum pod hasłem „Energia – używaj świadomie”, zaś prace konkursowe stworzą wystawę „Kącik z klimatem” w Urzędzie Dzielnicy Wesoła.  

Ad.5)  
Po raz drugi z rzędu w gronie laureatów swoje miejsce znalazło Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi z dzielnicy Ursus, które nadesłało projekt „Ankieta o oszczędzaniu energii” Pani Joanny Balcerzak wg. autorskiego pomysłu dr Hanny Sztrantowicz. Ideą projektu jest sprawdzenie za pomocą ankiety efektów przeprowadzonej przez szkołę w 2008r. edukacji społeczności lokalnej – w zeszłorocznym konkursie szkoła zaprezentowała szerokiej publiczności makietę energooszczędnego mieszkania. Ankieta ma również stanowić przypomnienie szczegółowych zasad i ogólnej konieczności oszczędzania energii. Proces przeprowadzenia ankiety zaplanowany jest bardzo kompleksowo, począwszy od opracowania wzoru ankiety i zasad ankietowania, poprzez wytypowanie respondentów biorących udział w przedsięwzięciu po opracowanie wyników i opublikowanie ich w Internecie i w lokalnej prasie.    Najbardziej aktywni nauczyciele uczestniczący w realizowaniu projektów oraz wszyscy nauczyciele, którzy będą realizować wraz ze swoimi uczniami tematykę oszczędności energii, mają szansę otrzymać indywidualne granty w wysokości 500 zł w konkursie „Nauczyciel z klimatem”. Zachęcamy wszystkich warszawskich edukatorów do udziału!

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim szkołom, które nadesłały projekty!