Klimat Dla ZiemiiSzkoła z klimatem
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!

Partnerzy i przyjaciele
Partnerzy i przyjaciele
Licznik odwiedzin: 25920147

Jak zmniejszyć emisję ciepła do atmosfery
poniedziałek 2008-07-14

Propozycje mogą dotyczyć tworzenia warunków legislacyjnych i instytucjonalnych sprzyjających inwestycjom w technologie niskoemisyjne, przeciwdziałania zmianom klimatycznym jako warunku sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu i bezpieczeństwu kraju oraz świata, tworzenia mechanizmów wspomagających wdrażanie ustaleń Protokołu z Kioto i podejmowania ambitnych zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych po roku 2012.

"Chcielibyśmy, aby instytucja zgłaszająca projekt opisała we wniosku projektowym działania, które zostały już podjęte na szczeblu lokalnym czy centralnym, aby projekt odniósł sukces. Im większa skala projektu i im bardziej realizacja projektu będzie przypominać proces pozytywnych zmian, które będą zachodzić dzięki projektowi, tym lepiej. Jednocześnie do zgłoszenia w tym konkursie nie kwalifikują się projekty komercyjne, kampanie promocyjne i informacyjne, wydarzenia jednorazowe oraz projekty infrastrukturalne" - mówi Agnieszka Tomaszewska, koordynator projektów w Zespole ds. Klimatu i Energii Ambasady Brytyjskiej.

Jak wylicza, w konkursie preferowane będą: - Raporty ekonomiczne dla wybranego sektora gospodarki czy grupy podmiotów wraz z zaleceniami, których rezultatem jest tworzenie nowych możliwości inwestyjnych przy zastosowaniu technologii niskoemisyjnych; - Seria wydarzeń, których celem jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych i modelowych rozwiązań gwarantujących długotrwały efekt projektu; - Projekty proponujące nowe rozwiązania systemowe oraz udoskonalające istniejące rozwiązania prawne; - Projekty realizowane wspólnie przez kilka podmiotów i działania o dużym zasięgu terytorialnym; - Projekty, których czas realizacji trwa od roku do trzech lat, a wkład własny instytucji zgłaszającej projekt to minimum 20 proc. jego wartości.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić w języku angielskim wniosek projektowy dostępny na stronie internetowej ambasady brytyjskiej www.britishembassy.pl i przesłać go na adres: info@britishembassy.pl

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl 

Dodaj komentarz do artykułu
Twoje IP: 3.236.116.27
Przepisz podany tekst