Klimat Dla ZiemiiSzkoła z klimatem
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!

Partnerzy i przyjaciele
Partnerzy i przyjaciele
Licznik odwiedzin: 20988801

Wszyscy czekają na Poznań
piątek 2008-07-18

Ponad godzinny briefing zgromadził na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zainteresowanych z 70 krajów, wśród których byli głownie uczestnicy sesji ECOSOC oraz stali przedstawiciele przy ONZ w Nowym Jorku.

Podczas spotkania przedstawiono stan przygotowań strony polskiej do grudniowej konferencji klimatycznej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Minister Janusz Zaleski streścił cele i priorytety Konferencji, jej główne założenia i znaczenie. O organizacyjnym aspekcie wydarzenia mówili Szefowa Zespołu COP 14 w Ministerstwie Środowiska, Małgorzata Snarska oraz Jacek Mizak, odpowiedzialny w zespole COP 14 za współpracę międzynarodową. Wyjątkowy program wydarzeń kulturalnych i artystycznych przygotowywanych dla uczestników zaprezentował także Prezydent Poznania, Tomasz Kayser.

Pytania publiczności dotyczyły głównie priorytetów dla obrad merytorycznych, które mają się odbyć w Poznaniu, a także sytuacji przygotowań organizacyjnych do konferencji. Środowisko międzynarodowe dobrze oceniło postęp przygotowań do poznańskiego szczytu i wysiłki Polski jako kraju, który będzie go gościł. Przedstawiciel Grupy G77 oraz Chin, Ambasador Byron Blake z przewodniczącej grupie Antigui i Barbudy pozytywnie odniósł się do kwestii zakwaterowania uczestników. Zaapelował również do krajów grupy o przyśpieszenie procesu rezerwacji miejsc w Poznaniu. Za interesującą uznano alternatywną wobec hoteli, ofertę Poznania w zakresie zakwaterowania w prywatnych apartamentach.

Podczas wizyty zarówno delegacja jak i Ambasador odbyli wiele spotkań dwustronnych z wysokimi przedstawicielami krajów uczestniczących w Konferencji. Rozmowy dotyczyły głownie oczekiwań krajów, które będą uczestniczyły w Konferencji względem grudniowego spotkania. Dyplomaci i politycy podkreślali w rozmowach wagę zagadnienia zmian klimatu dla nas wszystkich i wolę dyskusji na forum COP 14 w Poznaniu. Większość z nich deklarowała swoje zaangażowanie w proces negocjacyjny oraz zapewniała o swoim wsparciu dla działań, które będą podejmowane w Poznaniu.

Ważnym wątkiem podejmowanych rozmów był Fundusz Adaptacyjny i konieczność starania o jego poprawne i skuteczne funkcjonowanie. Fundusz jest jednym z głównych mechanizmów stworzonych do walki z ujemnymi skutkami zmian klimatu.
W Poznaniu istotny będzie także transfer technologii i finansów oraz praktyczne działania adaptacyjne. Przedstawiciele ambasady Nigerii zwrócili uwagę, że tematyka ta ściśle wiąże się z kwestią praw autorskich i patentowych do technologii, kwestią wymiany wiedzy oraz kształcenia specjalistów, a także z polityką wizową. Polska delegacja podkreśliła, że podczas organizowanej jako wydarzenie towarzyszące COP 14 Wystawy będzie można zapoznać się tak z zaawansowanymi technologiami, jak i łatwo implementowanymi, tanimi rozwiązaniami.

Ponadto kwestie merytoryczne omówiono z Panem Janosem Pasztorem, Dyrektorem Zespołu Sekretarza Generalnego ONZ ds. Zmian Klimatycznych oraz Panem Robertem Orr’em, Zastępcą Sekretarza Generalnego ds. politycznego planowania. Janos Pasztor podkreślił fakt zaangażowania Sekretarza Generalnego ONZ, Ban Ki-moona w zakresie zmian klimatu. Według Pasztora Sekretarz Generalny przywiązuje dużą wagę do konferencji w Poznaniu i Kopenhadze.

Z punktu widzenia Polski, jako gospodarza Konferencji, najważniejsze jest sprawne i zakończone sukcesem merytorycznym jej przewodniczenie. Uzyskanie postępu w negocjacjach zależy zarówno od działań Prezydenta COP (w tym roku z Polski), jak i dobrej woli Stron Konwencji Klimatycznej ONZ, czyli uczestników Konferencji. Należy spodziewać się trudnych i długotrwałych rozmów, w których Prezydent COP musi odegrać rolę negocjatora godzącego interesy wszystkich zainteresowanych stron.

Zgodnie z decyzjami przyjętymi na Bali w grudniu 2007 roku, najwyższy priorytet w Poznaniu będą miały trzy kluczowe zagadnienia:

* Sformułowanie długofalowej strategii współpracy w celu zapobiegania zmianom klimatu
* Przygotowanie opcji stanowisk w sprawie zobowiązań dla krajów rozwiniętych po roku 2012
* Dokonanie drugiego przeglądu zaawansowania wdrażania Protokołu z Kioto.

O ile dwa pierwsze zadania muszą zakończyć się w Kopenhadze, o tyle trzecie powinno zostać zakończone w Poznaniu.

Zagadnienia składające się na tzw. mapę drogową z Bali, stanowiącą podstawę negocjacji, podzielone zostały na cztery bloki: redukcja emisji, adaptacja do zmian klimatu, transfer technologii oraz finansowanie działań w krajach rozwijających się i krajów z gospodarką w okresie przejściowym.

Na zdjęciach: sala obrad oraz przedstawiciele polskiej delegacji: Minister Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Małgorzata Snarska, Szefowa Zespołu COP 14 w Ministerstwie Środowiska oraz Jacek Mizak, Koordynator ds. współpracy międzynarodowej COP 14.

źródło: www.cop14.gov.pl