Klimat Dla ZiemiiSzkoła z klimatem
Newsletter

Bądź na bieżąco? Zapisz sie do newslettera!

Partnerzy i przyjaciele
Partnerzy i przyjaciele
Licznik odwiedzin: 25920536

Wpływ na ekosystemy, rośliny i zwierzęta
www.ekosystem.website.pl

 

Wszystkie organizmy gdzieś żyją. Są przystosowane do konkretnych warunków i od nich uzależnione.

Ekosystem to zbiorowość gatunków zwierząt i roślin wraz z fizycznym środowiskiem, które zajmują. Ekosystem to skomplikowana, funkcjonalna całość, której elementy są ze sobą ściśle powiązane. Jesteśmy jednak świadkami zmian, które stopniowo, lecz coraz szybciej i coraz bardziej zauważalnie, wkraczają w życie wszystkich gatunków. Część z nich jest w stanie przystosować się, inne skazane są na zagładę.

Zmiany te to, oczywiście, globalne ocieplenie. Coraz większe ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, emitowanych do atmosfery, zmieniają warunki życia. W złożonym systemie klimatu, kilka stopni Celsjusza więcej, może spowodować zagładę całych gatunków. Skutki spalania paliw kopalnianych i wycinania lasów, które pochłaniają gazy, są coraz bardziej dokuczliwe...

 


www.ekosystem.website.pl

 

Wzrost temperatury powoduje topnienie lodowców, podniesienie się poziomu mórz i pustynnienie terenów. Zmiana wolumenu opadów i okresów nawodnienia również oznacza zmiany w ekosystemach i zanik istniejących w nich nisz. W miarę wzrostu temperatur granice i zasięgi biologiczne, np. górna granica lasu, przesuwają się ku północy lub wyżej w górę, lodowce górskie ulegną zmniejszeniu, a w wielu miejscach zanika wieloletnia zmarzlina. Podniesienie się poziomu morza dotknie m.in. ekosystemy przybrzeżne, zwłaszcza zarośla mangrowe i rafy koralowe, a także zagrozi siedliskom wielu gatunków w ujściach rzek, deltach i przybrzeżnych bagnach. Wysychać będą tereny podmokłe - wzrost temperatury o 3–4 stopnie może wyeliminować do 85% pozostałych mokradeł. To tylko niektóre przykłady.

Do najbardziej narażonych ekosystemów można wliczyć te, które zostaną najwcześniej dotknięte przez zmiany, w których powstaną najbardziej niesprzyjające warunki oraz te, które mają najmniejsze zdolności przystosowawcze: tropikalne lasy, niska tundra arktyczna w Kanadzie, Centralna Puna Andyjska w Chile, Argentynie i Boliwii, Ural, stepy Mongolii i Rosji, sawanna w Indiach, zarośla fynbos w Południowej Afryce, pustynie i pół-pustynie, nisko położone wyspy, regiony arktyczne, górskie, mokradła, torfowiska i bagna, przybrzeżne mokradła i rafy koralowe.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj artykuły ...